Mięśnie grzbietu

bannerfans_10109282plecy button

 

Budowa i funkcja

m czworoboczny

Przyczep początkowy– znajduje się na więzadle karkowym oraz na wyrostkach kolczystych siódmego kręgu szyjnego, kręgów piersiowych i wiązadle kolcowym.

Przyczep końcowy– znajduje się na końcu barkowym obojczyka ,wyrostku barkowym i grzebieniu łopatki.

Funkcja:

– górna część zbliża łopatki do siebie (do kręgosłupa)

-środkowa i dolna obraca łopatkę

-dźwiga bark ku górze (współpracuje z dźwigaczem łopatki i równoległobocznym)

-unosi tułów ku górze

-cofa bark i przyciska łopatkę do klatki.

Cały mięsień cofa staw ramienny.

najszerszy grzbietu

 

Przyczepy początkowe : 

– wyrostki kolczyste 6 dolnych kręgów kręgów piersiowych

– wyrostki kolczyste kręgów lędźwiowych, 

– grzebień krzyżowy pośrodkowy,

– warga zewnętrzna grzebienia biodrowego, 

– powierzchnia zewnętrzna 9 lub 10-12 żebra.

Przyczep końcowy

– grzebień guzka mniejszego kości ramiennej

Ruch wykonywany jest w stawie ramiennym.

Funkcja : 

– prostuje kręgosłup

– przywodzi i obraca ramie do wewnatrz (ruch nawracania)

– pomocniczy mięsień wdechowy i wydechowy ( dźwiga dolne żebra) 

m podgrzebieniowy

 

Przyczep początkowy

Łopatka, duża powierzchnia pod jej grzebieniem.

Przyczep końcowy

Guzek większy kości ramiennej.

Funkcja:

Obracanie kości ramiennej (a przez to całej kończyny) na zewnątrz. Poza tym powoduje tyłozgięcie w stawie ramiennym (barkowym) oraz odwiedzenie kości ramiennej od ciała.

 

obły mniejszy

Przyczep początkowy

Brzeg boczny łopatki – powierzchnia grzbietowa.

Przyczep końcowy

Dolna powierzchnia guzka większego kości ramiennej oraz torebka stawowa w tych okolicach.

Funkcja:

obracanie kości ramiennej (a przez to całej kończyny) na zewnątrz oraz napinanie torebki stawowej

 

obły większy

Przyczep początkowy

Dolny kąt łopatki – powierzchnia grzbietowa.

Przyczep końcowy

Grzebień guzka mniejszego kości ramiennej.

Funkcja:

Współdziała z mięśniem najszerszym grzbietu szczególnie  ruchach przywodzenia i nawracania. Opuszcza ramię, powoduje tyłozgięcie w stawie barkowym oraz obraca kość ramienną (a przez to całą kończynę) do wewnątrz.

 

 

Mięsień zębaty tylny górny

Mięsień należący do grupy mięśni kolcowo – żebrowych. Leży w górnej części grzbietu pod mięśniem równoległobocznym.

Przyczep początkowy:

Znajduje się na wyrostkach kolczystych dwóch dolnych kręgów szyjnych oraz dwóch górnych kręgów piersiowych.

Przyczep końcowy:

Stanowią powierzchnie zewnętrzne oraz górne brzegi żeber od 2 – 5.

Funkcja:

Unosi górne żebra, jest mięśniem wdechowym.

 

 

 

 

zębaty tylny dolny

Należy do grupy mięśni kolcowo – żebrowych. Leży w okolicy piersiowo – lędźwiowej tułowia.

 

Przyczep początkowy:

Znajduje się na powięzi piersiowo – lędźwiowej kręgów od Tn 11 do L3 a jego pasma biegną skośnie ku górze.

Przyczep końcowy:

Znajduje się na dolnych brzegach żeber od 9 – 12.

Funkcja:

Jest mięśniem wdechowym, opuszcza żebra.


prostowniki grzbietuMięsień zaliczany do błony mięśniowej właściwej grzbietu, tworzy grupę głębokich mięśni grzbietu. Sięga od potylicy do miednicy. Składa się na niego duża liczba brzuśców mięśniowych, układająca się w 2 pasma: boczne i przyśrodkowe. Mięsień prostownik grzbietu jest najsilniej rozwinięty w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa, w którym tworzy mięśnie karku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ćwiczenia

 

Komentarze są wyłączone.